Legea concediului paternal

Legea concediului paternal nr. 210/1999, aprobată prin H.G. nr. 244/2000 în articolele 6 si 7 si completată cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2022 din 26 august 2022, evidențiază faptul că tatăl noului născut poate beneficia de 15 zile pentru fiecare copil, dacă a obținut un atestat de absolvire a unui curs de puericultură.  

ARTICOLUL 4

(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condiţiile art. 2, se majorează cu 5 zile lucrătoare. 
 (2) Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obţinut.

ARTICOLUL 7

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. În urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Atestat de absolvire a cursului de puericulturaÎn cazul în care tatăl are studii de specialitate medic, asistent medical nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor și cuprinde, împreuna cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura și parafa medicului.

Dacă ai întrebări te invităm să consulți și secțiunea Întrebări frecvente.

× Vă putem ajuta?