Legea concediului paternal

Legea concediului paternal nr. 210/1999, aprobată prin H.G. nr. 244/2000 în articolele 6 si 7 evidențiază faptul că tatăl noului născut poate beneficia de 15 zile, dacă a obținut un atestat de absolvire a unui curs de puericultură.  

ARTICOLUL 6

Alin. 1. Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare (3 săptămâni), prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu înca 10 zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

Alin. 2. Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condițiile alin. 1 se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Urmează Online Cursul de Puericultură!

ARTICOLUL 7

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. În urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

Atestat de absolvire a cursului de puericulturaÎn cazul în care tatăl are studii de specialitate medic, asistent medical nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor și cuprinde, împreuna cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura și parafa medicului.

Dacă ai întrebări te invităm să consulți și secțiunea Întrebări frecvente.

× Vă putem ajuta?